AKTUALITY

Vďaka ochote a pomoci zo strany členov Suverénneho Vojenského a Špitálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzalema z Rodosu a Malty nám v spolupráci pomohlo množstvo spoločensky zodpovedných podnikov, ktorí materiálne podporili vybavenosť našich zariadení. Spoločne s členmi Rádu vyslovujeme poďakovanie šľachetným donorom:

  •  MUDr. Marián Petko, Nemocnici s poliklinikou Sv. Jakuba Bardejov, n.o. Bardejov
  • MUDr. Jaroslav Mačejovský Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o. Brezno
  • PhDr. Janka Sušková Slovenskému červenému krížu – Územný spolok Bratislava
  • Robert Páleš RP Truckline,s.r.o.
  • Dr. Rudolf Páleš , JR STEINDORFER ,s.r.o. Topočany
  • Paul Hauer Thomas Böttger Ing. Peter Gebura CWS-boco Service Center SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
  • Christian Schulz, HENKEL SLOVENSKO,s.r.o. Bratislava
  • Jane M. Nielsen TEXTILHOUSE for EUROTRADE, s.r.o. Bratislava
  • Dr. Schilleová, RK EUROPE,s.r.o. Bratislava

 

dakujem (3)

dakujem (4)

dakujem (5)

dakujem (6)

dakujem (7)dakujem (8)dakujem (9)dakujem (1)dakujem (2)