COVID 19 a poďakovanie

Ďakujeme Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za dotáciu vo výške 500 EUR na zakúpenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

 

 

Informácie o opatreniach na predchádzanie vzniku a šírení ochorenia COVID19 v našich zariadeniach.

 

Základné opatrenia v prevádzke:

● Nepretržitá prevádzka za prísnych hygienických štandardov – dodržiavanie zásad respiračnej hygieny, časté umývanie rúk mydlom a vodou – všetci zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb.

● Pravidelná dezinfekcia zariadení zamestnancami ako aj externým dodávateľom, používanie germicídnych žiaričov.

● Platí prísny zákaz návštev

● Prijímatelia sociálnych služieb sa môžu voľne pohybovať po zariadení a v areáli zariadenia, pokiaľ zariadenie opustia sú  upovedomení o dôležitosti používať rúška, prípadne rukavice.

● Dennodenne sa preventívne kontroluje telesná teplota klientov aj zamestnancov. Pokiaľ niektorý zamestnanec vykazuje známky ochorenia, je povinný to oznámiť vedúcemu pracovníkovi a opustiť pracovisko.

● Všetci zamestnanci dostali rúška, o ktoré sú povinní sa starať (pranie, žehlenie) a nosiť ich na pracovisku aj mimo neho. Zároveň sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou a mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, pred a po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom priamom kontakte s inou osobou. Nie je dovolené používať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby

● Uprednostnené sú aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne.

●Presné postupy a pravidlá ohľadom možného výskytu ochorenia budú uplatnené v zmysle záväzného postupu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)