ČINNOSŤ

ÚTULOK HRADSKÁ ULICA V BRATISLAVE 

NOCĽAHÁREŇ IVÁNSKA CESTA 32 V BRATISLAVE

PODMIENKY UBYTOVANIA V ÚTULKU 

STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY