SPONZORI

Nakoľko našu činnosť by sme nemohli vykonávať bez finančných či vecných darov (príspevkov) a vzhľadom k tomu, že mnohí ľudia by radi pomohli len nevedia ako, uvádzame zoznam vecí, ktoré by nám, respektíve našim klientom, ktorí často prichádzajú doslova s jednou igelitkou, určite pomohli:

posteľná bielizeň, uteráky a osušky
čisté oblečenie vrátane detského a spodnej bielizne ( okrem oblekov, elegantných kabátov a i. )
čistá obuv
kuchynské vybavenie ( taniere, príbor, poháre, hrnce…)
čistiace a dezinfekčné potreby ( vrátane vriec na odpad, mopov…)
prípravky osobnej hygieny ( mydlá, šampóny, telové krémy…)
potraviny ( hlavne sáčkové polievky, konzervy…)
funkčné skrinky a postele, vrátane matracov ( pokiaľ ich k nám dokážete dopraviť)

 

Aktuálne vieme zúžitkovať aj: vysávače, chladničky, elektrický sporák, automatické práčky a koberce, matrace rozmer 90×200

 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať za finančnú pomoc a ústretovosť:
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
Bratislavskému samosprávnemu kraju
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov
Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka
Komunitnej nadácii Bratislava
Ministerstvu obrany SR
Rímskokatolíckej farnosti Bratislava – Prievoz
Dáške

hotelu Crowne Plaza Bratislava

firme Dream World – Mgr. Orest Mayer

Lucii Kačurovej

Romanovi Neczlimu

firmám DIZAJN&REAL, s.r.o. a ViaVitas, s.r.o

židovskému vzdelávaciemu centru Chabad

firme Dell s.r.o.

firme Orange Slovensko, a.s.

Nadácii PONTIS

http://www.burzoblsak.sk

https://www.facebook.com/charityshop.sk

PROVENTUS, občianske združenie

Heriban Peter J., JU

 

rodinným príslušníkom a priateľom členov nášho združenia
všetkým čo pomohli a nepoznáme ich mená alebo nechcú byť zverejnení

 

 

charity shop

Nadviazali sme partnerstvo s úžasnými ľuďmi z CHARITY SHOP. Ide o dobrovoľnícky projekt, ktorého cieľom je pomoc ľuďom v hmotnej núdzi. Okrem množstva polievok a oblečenia, ktoré nám do nocľahárne a strediska osobnej hygieny doniesli, majú naši klienti v ich prevádzke na Rajeckej 13 vo Vrakuni zľavu na nákup :)

(-:  ĎAKUJEME  :-)

www.charityshop.sk

https://www.facebook.com/charityshop.sk

 

 

 

 

Ďakujeme veľmi pekne žiakom a pedagógom Paneurópskej súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorí zorganizovali zbierku šatstva a osobných hygienických potrieb.
http://www.paneuropasa.eu

skola zbierka

 

 

Vďaka ochote a pomoci zo strany členov Suverénneho Vojenského a Špitálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzalema z Rodosu a Malty nám v spolupráci pomohlo množstvo spoločensky zodpovedných podnikov, ktorí materiálne podporili vybavenosť našich zariadení. Spoločne s členmi Rádu vyslovujeme poďakovanie šľachetným donorom:

  •  MUDr. Marián Petko, Nemocnici s poliklinikou Sv. Jakuba Bardejov, n.o. Bardejov
  • MUDr. Jaroslav Mačejovský Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o. Brezno
  • PhDr. Janka Sušková Slovenskému červenému krížu – Územný spolok Bratislava
  • Robert Páleš RP Truckline,s.r.o.
  • Dr. Rudolf Páleš , JR STEINDORFER ,s.r.o. Topočany
  • Paul Hauer Thomas Böttger Ing. Peter Gebura CWS-boco Service Center SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
  • Christian Schulz, HENKEL SLOVENSKO,s.r.o. Bratislava
  • Jane M. Nielsen TEXTILHOUSE for EUROTRADE, s.r.o. Bratislava
  • Dr. Schilleová, RK EUROPE,s.r.o. Bratislava