CENNÍK a EON

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

platný od 1.1.2022

 

Stredisko osobnej hygieny: 0,00€ / klient / vstup

 

Nocľaháreň: 1,00€ / osoba / noc – vrátane teplej večere

 

Útulok: 50,00€ / 1 lôžko v trojlôžkovej izbe / mesiac – bez stravy

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ROKU 2021

Stredisko osobnej hygieny: 2,58€ / 1 osobná hygiena

Nocľaháreň Ivánska cesta: 7,89 / noc na klienta podľa kapacity

Nocľaháreň Hradská ulica: 7,71 / noc na klienta podľa kapacity

Útulok: 224,58€ / mesiac na klienta podľa kapacity

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ROKU 2020

Stredisko osobnej hygieny: 2,35€ / 1 osobná hygiena

Nocľaháreň Ivánska cesta: 4,46 / noc na klienta podľa kapacity

Nocľaháreň Hradská ulica: 5,09 / noc na klienta podľa kapacity

Útulok: 220,44€ / mesiac na klienta podľa kapacity

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ROKU 2019

Stredisko osobnej hygieny: 2,38€ / 1 osobná hygiena

Nocľaháreň Ivánska cesta: 4,46 / noc na klienta podľa kapacity

Nocľaháreň Hradská ulica: 4,19 / noc na klienta podľa kapacity

Útulok: 213,70€ / mesiac na klienta podľa kapacity