STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY

V máji 2006 sme spustili prevádzku denného očistného centra, kde sa sociálne odkázaní občania môžu bezplatne osprchovať, dostanú čisté oblečenie a môžu využiť služby improvizovanej knižnice.

Z dôvodu vysokej návštevnosti (cca 20 osôb denne) sme v prvom polroku 2007 rozšírili možnosti sprchovania na dve sprchy, čím sme zvýšili kapacitu na 40 osôb denne. Nakoľko je stredisko osobnej hygieny stavebne oddelené od ubytovacích priestorov, sme až na niekoľko výnimiek nezaznamenali výraznejšie problémy pri jeho prevázdkovaní.

Prevádzku využívajú hlavne občania, ktorí nie sú ochotní akceptovať podmienky ubytovania v útulku ( zákaz alkoholu) a neplatiči, ktorým odstavili prívod vody.

PREVÁDZKOVÉ HODINY :
9,00 – 11,30 a 13,00 – 18,00 )