ÚTULOK A NOCĽAHÁREŇ – HRADSKÁ ULICA V BRATISLAVE

V súčasnosti máme uzavretú zmluvu o nájme medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a našim občianskym združením Domov pre každého na 2 budovy v areáli na Hradskej ulici platnú od 1.12.2005 do 31.12.2025, ktoré sme počas roku 2006 kompletne zrekonštruovali a následne každoročne opravujeme.

 

ÚTULOK HRADSKÁ ULICA V BRATISLAVE

Kapacita útulku je spolu 70 lôžok pre sociálne odkázaných občanov. V útulku sú spoločné sociálne priestory, miestnosť s práčkou a spoločná kuchynka so základným vybavením na prípravu stravy.

Vek ubytovaných je od 11 ročného dievčatka až po osoby v dôchodkovom veku.
Útulok sa nenachádza v bezprostrednej blízkosti obytných budov, čím je výrazne eliminované riziko sťažností zo strany obyvateľov mestskej časti Vrakuňa.

Do útulku na Hradskej ulici sa dostanete zo zástavky Astronomická ( MČ Ružinov), na ktorú sa dá dostať električkou č. 8, 9, 14 alebo autobusom č. 67:

pešo popri ceste (cca. 10-15 minút) smerom na mestskú časť Vrakuňa okolo benzínovej pumpy Lukoil mapkaautobusom č. 78 alebo zástavke na znamenie „Vrakuňa – záhrady“
autobusom č. 87 vystúpiť na zástavke na znamenie „Váhostav“

Korenšpodenčná adresa:
Útulok Domov pre každého, Hradská ulica 2D, 821 07 Bratislava

 

NOCĽAHÁREŇ HRADSKÁ ULICA V BRATISLAVE

Kapacita nocľahárne je 85 lôžok. Poskytnutie prístrešia je možné nasledovne: príchod do zariadenia 18,00-22,00 a odchod zo zariadenia 6,00-8,00.

Korenšpodenčná adresa:
Nocľaháreň Domov pre každého, Hradská ulica 2C, 821 07 Bratislava